Geschiedenis van PluBo

Wie zijn wij?

PluBo is een theatergroep voor spelers met een verstandelijke beperking. Maar wat betekent 'beperkt' eigenlijk? Het is een relatief begrip. De praktijk leert dat beperktheid ook iets onbeperkts in zich heeft. Het proces om tot een voorstelling te komen, is hierdoor niet vanzelfsprekend. Vaak dwingt het tot het verlaten van gebaande paden en vooringenomen plannen. Dit leidt tot theater met een heel eigen karakter.

 

Regisseur Jos van den Heuvel daarover: “Bij het improviseren ben ik als regisseur geneigd in te grijpen, de scene naar mijn hand te zetten. Het is juist de kunst dat niet te doen, mijn plannen los te laten en het initiatief bij de spelers te laten en daar later op verder te bouwen. Ideaal is een balans tussen beide. Het honoreren van eigen initiatieven, hoe klein ook, bevordert een gevoel van eigenwaarde”.

 

PluBo beschikt over een uitgebreid, eigen repertoire. Thuishaven voor PluBo is De Lindenberg, Huis voor de Kunsten in Nijmegen. Maar PluBo treedt niet alleen op in De Lindenberg. De groep speelt ook op locatie, naar aanleiding van speciale gelegenheden zoals congressen, symposia, recepties en openingen.

 

De theatergroep zoekt steeds meer naar ‘inclusie’: de samenwerking tussen mensen met en zonder handicap. Zo zorgden contacten binnen De Lindenberg al voor een aantal gezamenlijke voorstellingen.